Voor de operatie hond / kat

Bij dierenartsenpraktijk Eemnes worden alle meest voorkomende operaties uitgevoerd, zoals sterilisaties, castraties, verwijderen van bultjes, blaasoperaties, gebitsbehandelingen etc. Wij voeren geen laparoscopische of orthopedische operaties uit. Daarvoor zullen wij u doorsturen naar een specialist in de regio.

Wanneer uw huisdier geopereerd wordt moet hij/zij onder narcose. Wij vragen u bij honden om bij het dieren te blijven totdat deze onder narcose is. In sommige gevallen zullen wij u ook vragen aanwezig te zijn bij het wakker worden. (vnl. angstige honden) Voor de narcose zullen wij uw huisdier altijd lichamelijk onderzoeken om een inschatting van het narcose risico te maken. Voor gezonde dieren is dit narcoserisico zeer laag. Vinden we wel afwijkingen bij het lichamelijk onderzoek dan kan het zijn dat wij u adviseren eerst nader onderzoek uit te laten voeren om een betere risico-inschatting te kunnen maken. Dit kan beteken dat er eerst een bloedonderzoek of bij een hartecho gedaan moet worden. Met alle informatie die uit deze onderzoeken naar voren komt maken voor we elke patiënt een eigen ‘narcoseplan’.
Voor senior dieren raden wij sowieso een pre-anestetisch bloedonderzoek aan. Veel oudere dieren hebben namelijk een verminderde lever en/of nierfunctie, die nog geen duidelijke klachten geeft. Wanneer u een pre-anestetisch bloedonderzoek voor uw dier wilt, geef dit dan aan bij het maken van de operatieafspraak.

Verder is het belangrijk dat uw hond of kat NUCHTER naar de praktijk gebracht word. Dat wil zeggen dat hij/zij 12 uur voor de afspraak niet mag eten. Hij of zij mag wel water drinken.

Verder is het voor honden prettig GOED UITGELATEN te zijn voor de afspraak. Het is voor hen zeer ongemakkelijk om met hoge nood wakker te worden.

KOSTEN
Voor alle ‘standaard’ operaties kunt u vrijblijvend telefonisch of per mail de prijs opvragen. Voor andere operaties of behandelingen kunt u een kostenschatting opvragen.