Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 treedt deze vernieuwde wet voor de gehele Europese Unie in werking.
Dit heeft mogelijk ook invloed op uw persoonlijke data als klant van onze kliniek.

Hieronder leest u wat ons privacy beleid inhoud en hoe wij uw gegevens verwerken.

Wij zijn verplicht toestemming aan u te vragen indien persoonsgegevens gewijzigd moeten worden.

 

Als we geen toestemming van u krijgen om uw data te verwerken volgens de richtlijnen van onze Algemene Voorwaarden en ons vernieuwde Privacy beleid of geen toestemming krijgen om uw gegevens te delen met onze externe collegae, die alleen verstrekt wordt als dit noodzakelijk is
voor onze dienstverlening aan u, dan is het mogelijk dat wij u niet langer (volledig) kunnen ondersteunen met onze diensten.

1. Verzamelen van uw informatie door onze dierenkliniek

1.1. Wanneer u zich in onze kliniek registreert, noteren wij van uzelf : Uw naam, adres, eventueel emailadres en uw (mobiele) telefoonnummer(s). Verder verzamelen we de volgende basisinformatie van uw dier: diernaam, geslacht, ras, geboortedatum en chipnummer (indien aanwezig) alsmede de ziektegeschiedenis en vaccinatiestatus.
(Dit laatste kunnen we op uw verzoek -bij eventueel eerder bestaande informatie over de ziektegeschiedenis van uw dier bij een andere behandelaar- aldaar opvragen).

1.2. Om u te herinneren aan de jaarlijkse enting bewaren we daartoe de vaccinatiegegevens van uw dier, uw adres en emailadres.

1.3. Wij gebruiken deze gegevens NOOIT voor onderzoek, enquêtes of marketingdoeleinden, anders dan het doorgeven van het gewenst moment
van vaccinatieherhaling en het via email doorgeven van onze periodieke productaanbiedingen en praktijknieuws.

1.4. Om uw dier-eigenaar identiteit te controleren zoals vereist door de toepasselijke Wet gebruiken we van u als eigenaar dus uw naam en adres of eventueel telefoonnummer.

1.5. Wanneer u onze Diensten gebruikt, verzamelen we informatie met betrekking tot de gezondheid en behandeling van uw dier. Deze gegevens blijven -zolang u klant bij ons bent- bewaard op de digitale patiëntenkaart.
Deze gegevens kunnen bij een doorverwijzing met uw toestemming overgedragen worden aan de beoogd vakspecialist of collega dierenarts die uw dier verder behandelt.

1.6 Wanneer u aangeeft geen klant meer bij ons te willen zijn, dan markeren wij u als uitgeschreven. U gegevens komen bij standaard zoekacties in het programma dan niet meer naar boven en u zult geen mail meer ontvangen. Via een speciale zoekopdracht kunnen wij uw gegevens echter wel vinden. Wij zijn namelijk verplicht de patiëntgegevens 7 jaar te bewaren. Voor sommige medicatie moeten wij gegevens 10 jaar bewaren. Bent u 10 jaar uitgeschreven of niet meer bij de praktijk geweest dan zullen wij uw gegevens definitief verwijderen.

 

2. Het gebruiken van informatie over u

2.1. Wij gebruiken boven genoemde informatie over u om onze veterinaire diensten goed uit te kunnen voeren.

2.2. We kunnen boven genoemde verzamelde informatie over u en uw dier gebruiken om met u te communiceren over nieuws en updates van onze diensten, om u te informeren over eventuele acties, maar alleen die acties welke door onze praktijk geïnitieerd worden.

2.3. We gebruiken de over u verzamelde informatie slechts voor praktijkrelevante zaken als ent-herinneringen, ziektebehandeling en periodieke acties.

2.4. We kunnen over u verzamelde informatie gebruiken om onze rechten te beschermen en het voorkomen van achterstallige betalingen. Indien betaling in het geheel uitblijft dan geven wij uw gegevens door aan een incassobureau waarmee wij een verplichte AVG verklaring hebben.

 

3. Toegang tot uw persoonlijke gegevens

3.1 De over u en uw dier verzamelde (onderzoeks-)informatie kan door elke medewerker binnen onze praktijk ingezien worden. Deze gegevens kunnen worden overgedragen om u volledige veterinaire service aan te kunnen bieden. Deze andere services beduiden o.a.: vaccinatie, urine-, bloed- en ander onderzoek, alsmede doorgeven van patiëntgegevens aan een eventuele specialist voor vervolgbehandeling buiten onze kliniek(en).

3.2. We kunnen uw informatie bekendmaken aan derden indien
die namens ons taken uitvoeren, waaronder (bloed,DNA, urine, pathologisch) onderzoek, vaccinatieoproepen en behandeling op doorverwijzing door specialisten.

3.3. We delen verder geen andere informatie over u met derden, anders dan in 3.2 genoemd.

3.4. We kunnen door ons over u verzamelde informatie openbaren als  openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan alle toepasselijke wet-of regelgeving  en naar geldende bepalingen en voorwaarden om onze rechten te beschermen.

3.5. In elk geval zullen we altijd zorgen dat uw gegevens uitsluitend verder zullen worden verwerkt in verband met onze veterinaire diensten en in overeenstemming met dit privacybeleid en toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

3.6 Wij werken samen met bedrijven waarbij wij zelf ook een AVG verklaring hebben getekend. Zodat de gegevens die wij van u aan derden hebben doorgegeven voor zaken zoals genoemd in 3.2 volgens de wet verwerkt en bewaard worden.

 

4. Data Security, beveiliging van uw gegevens

4.1. Ons digitale veterinaire administratie programma is niet met internet verbonden. Ook worden er geen back-ups op internet opgeslagen. Het wordt wel gebruikt op computers die met internet verbonden zijn. We nemen redelijke maatregelen onze computers optimaal te beschermen tegen inbraak/hackers en laten dit op regelmatige basis nakijken door een professionele ict’er.

4.2. We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat de over u verzamelde informatie is beveiligd. We nemen redelijke maatregelen met inbegrip van administratieve, technische en fysieke procedures om uw informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

4.3. Dit niveau van beveiliging kan alleen effectief zijn als u bepaalde beveiligingspraktijken zelf ook volgt, en nooit uw bij ons opgeslagen gegevens deelt met andere personen.

4.4. Overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig.
Daarom kunnen we niet instaan ​​voor de veiligheid van een overdracht van uw informatie. Elke door u via internet geïnitieerde overdracht is op eigen risico.

Wij slaan uw (email)gegevens niet op zolang het geen nuttige patiënt informatie bevat.  Na afhandeling wordt uw mail direct verwijderd.

Indien nodig noteren wij relevante gegevens, waarna wij strikte procedures en veiligheidsstructuren gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

 

5. Gegevensbescherming van u, de patiënt-eigenaar

Dierenartsenpraktijk Eemnes is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens van de patiënt-eigenaar, welke zijn verwerkt, overgebracht en opgeslagen in onze systemen.

 

6. Bewaring van de van u opgeslagen gegevens

Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van de over u verzamelde informatie te bewaren gedurende een bepaalde periode. Wij zijn namelijk verplicht de patiëntgegevens 7 jaar te bewaren. Voor sommige medicamenten moeten wij gegevens 10 jaar bewaren. Daarna zullen wij uw gegevens pas definitief verwijderen. Op uw verzoek kunnen wij u wel aanmerken in het programma als uitgeschreven, waardoor uw gegevens bij standaard zoekopdrachten in het programma niet naar boven komen.

 

7. Cookies & Web Beacons

Wij gebruiken geen cookies en web beacons op onze website.

 

8. Links naar andere websites

Als u zich toegang verschaft tot links op onze website naar websites van derden die geen eigendom zijn van Dierenartsenpraktijk Eemnes, let er dan zelf op dat deze websites hun eigen privacy beleid hebben. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor privacy beleid van derden. U moet een dergelijk privacy beleid controleren en beoordelen voordat u enige informatie over u aan deze websites geeft.

 

9. Uw privacy keuzes

9.1.  U kunt ons altijd benaderen als u niet aan een van de procedures van het verzamelen, uitvoeren, opslaan of het delen van de informatie met en over u, zoals beschreven in dit privacy beleid (b.v. de vaccinatie-herinnering of onze praktijkacties) wenst deel te nemen, door ons te benaderen via de mail of telefonisch.
Uw verzoek van uitschrijven zal worden verwerkt binnen 7 dagen na de datum
waarop we deze ontvangen, waarna u van ons een reactie zult ontvangen.

9.2. Als u wenst de over u verzamelde informatie te wijzigen, te verwijderen of updaten, kunt u contact met ons opnemen via e-mail of telefoon.

 

10. Sollicitanten

10.1 Indien u solliciteert bij Dierenartsenpraktijk Eemnes zullen we uw gegevens nooit langer dan 4 weken bewaren. Met uitzondering van gevallen waarbij we dit expliciet anders overeengekomen zijn.

 

11. Toepasselijk recht

11.1. Dit privacybeleid wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens en in overeenstemming met Nederlands en Europees recht.

11.2. Dit privacybeleid (inclusief, indien van toepassing, onze Algemene Voorwaarden) geldt als de volledige overeenkomst tussen u en ons, boven alle eerdere overeenkomsten, voorwaarden, in de ruimste mate toegestaan door de wet.